Kristiansand kommune

Kristiansand kommunes nettsider

Følgende protokoller er digitalisert for dagens kommune, eller tidligere historiske kommuner underlagt dagens kommune:

 • Kristiansand kommune - Havnevesenet - Skipsjournaler - Lille skipsjournal - (1945-1947)
 • Kristiansand kommune - Havnevesenet - Skipsjournaler - Store skipsjournal - (1942-1944)
 • Kristiansand kommune - Havnevesenet - Skipsjournaler - Store skipsjournal - (1944-1947)
 • Kristiansand kommune - Kvartalkart tegnet av Michael Rosing - (1786-1806)
 • Kristiansand kommune - Skolekommisjonen - Barnetelling - (1891-1891)
 • Kristiansand kommune - Skolekommisjonen - Barnetelling - (1895-1895)
 • Kristiansand kommune - Skolekommisjonen - Barnetelling - (1901-1901)
 • Kristiansand kommune - Valgstyret - Kommunalt manntall 2. rode, 3. underavdeling (Avskrift) - (1910-1910)
 • Oddernes kommune - Likningsnemda - Møtebok og likningsprotokoll - (1864-1883)
 • Søgne og Greipstad kommune - Fattigstyret - Forhandlingsprotokoll - (1881-1906)
 • Søgne og Greipstad kommune - Formannskapet - Møtebok - (1837-1861)
 • Søgne og Greipstad kommune - Formannskapet - Møtebok - (1873-1885)
 • Søgne og Greipstad kommune - Skolestyret - Rosseland/Nodeland/Tonstad skolekrets - Skoleprotokoll - (1864-1887)
 • Oddernes kommune - Formannskapet - Møtebok - (1837-1865)
 • Oddernes kommune - Formannskapet - Møtebok - (1865-1881)
 • Oddernes kommune - Forsorgsvesenet - Møtebok - (1926-1935)
 • Oddernes kommune - Yttre Torridal skolekrets - Skoleprotokoll - (1891-1902)
 • Randesund kommune - Likningsnemnda - Likningsprotokoll - (1914-1923)
 • Randesund kommune - Strømme skolekrets - Skoleprotokoll - (1908-1919)
 • Randesund kommune - Vestre Randesund skolekrets - Skoleprotokoll - (1870-1885)
 • Greipstad kommune - Formannskapet - Møtebok - (1913-1925)
 • Greipstad kommune - Ligningsnemda - Ligningsprotokoll - (1864-1882)
 • Greipstad kommune - Valgstyret - Kommunalt manntall - (1910-1910)
 • Søgne kommune - Dagbok - Årstøl og Tofte - (1886-1935)
 • Søgne kommune - Valgstyret - Valgbok - (1898-1955)