Lindesnes kommune

Lindesnes kommunes nettsider

Lindesnes kommune på Wikipedia

Følgende protokoller er digitalisert for dagens kommune, eller tidligere historiske kommuner underlagt dagens kommune:

 • Halse og Harkmark kommune - Fattigstyret - Møtebok - (1866-1884)
 • Halse og Harkmark kommune - Fattigstyret - Møtebok - (1885-1906)
 • Halse og Harkmark kommune - Formannskapet - Møtebok - (1838-1868)
 • Halse og Harkmark kommune - Formannskapet - Møtebok - (1868-1888)
 • Halse og Harkmark kommune - Formannskapet - Møtebok - (1888-1901)
 • Halse og Harkmark kommune - Formannskapet - Møtebok - (1901-1913)
 • Halse og Harkmark kommune - Formannskapet - Møtebok - (1913-1922)
 • Halse og Harkmark kommune - Hille skole - Møtebok tilsynsutvalget - (1890-1948)
 • Halse og Harkmark kommune - Skolestyret - Eksamensprotokoll - (1864-1869)
 • Halse og Harkmark kommune - Skolestyret - Eksamensprotokoll - (1886-1889)
 • Halse og Harkmark kommune - Skolestyret - Skoleprotokoll - Hesland skole - (1923-1949)
 • Mandal by - Formannskapet - Møtebok - (1837-1857)
 • Mandal by - Formannskapet - Møtebok - (1857-1867)
 • Mandal by - Formannskapet - Møtebok - (1867-1876)
 • Mandal by - Formannskapet - Møtebok - (1876-1890)
 • Mandal by - Formannskapet - Møtebok - (1890-1905)
 • Mandal by - Formannskapet - Møtebok - (1905-1917)
 • Mandal by - Formannskapet - Møtebok - (1917-1922)
 • Mandal by - Skolestyret - Folkeskolen - Dagbok - (1894-1899)
 • Mandal by - Skolestyret - Folkeskolen - Skoleprotokoll - (1881-1906)
 • Sør-Audnedal kommune - Fattigstyret - Møtebok - Valle - (1815-1850)
 • Sør-Audnedal kommune - Fattigstyret - Møtebok - Valle - (1850-1867)
 • Sør-Audnedal kommune - Formannskapet - Møtebok - (1837-1857)
 • Sør-Audnedal kommune - Formannskapet - Møtebok - (1857-1884)
 • Sør-Audnedal kommune - Formannskapet - Møtebok - (1884-1904)
 • Sør-Audnedal kommune - Formannskapet - Møtebok - (1904-1916)
 • Sør-Audnedal kommune - Formannskapet - Møtebok - (1916-1925)
 • Sør-Audnedal kommune - Skolestyret - Eksamensprotokoll - (1845-1855)
 • Spangereid kommune - Formannskapet - Møtebok - (1898-1919)
 • Spangereid kommune - Skolestyret - Skoleprotokoll Jåsund og Gitlevåg skole - (1906-1920)
 • Spangereid kommune - Skolestyret - Skoleprotokoll Svinør, Lohne og Åvik skole - (1893-1906)
 • Spangereid kommune - Valgstyret - Manntall - (1916-1916)
 • Spangereid kommune - Valgstyret - Manntall - (1922-1922)
 • Bjelland kommune - Formannskapet - Møtebok - (1901-1915)
 • Bjelland kommune - Skolestyret - Skoleprotokoll Brusletta og Trygsland - (1929-1945)
 • Bjelland kommune - Skolestyret - Skoleprotokoll Ågedal - (1886-1914)
 • Bjelland kommune - Valgstyret - Møteprotokoll - (1945-1963)
 • Vigmostad kommune - Formannskapet - Møtebok - (1901-1919)
 • Vigmostad kommune - Skolestyret - Vigmostad skolekrets - Skoleprotokoll - (1882-1916)