Mandal kommune

Mandal kommunes nettsider

Mandal kommune på Wikipedia

Følgende protokoller er digitalisert for dagens kommune, eller tidligere historiske kommuner underlagt dagens kommune:

 • Halse og Harkmark kommune - Fattigstyret - Møtebok - (1866-1884)
 • Halse og Harkmark kommune - Fattigstyret - Møtebok - (1885-1906)
 • Halse og Harkmark kommune - Formannskapet - Møtebok - (1838-1868)
 • Halse og Harkmark kommune - Formannskapet - Møtebok - (1868-1888)
 • Halse og Harkmark kommune - Formannskapet - Møtebok - (1888-1901)
 • Halse og Harkmark kommune - Formannskapet - Møtebok - (1901-1913)
 • Halse og Harkmark kommune - Formannskapet - Møtebok - (1913-1922)
 • Halse og Harkmark kommune - Hille skole - Møtebok tilsynsutvalget - (1890-1948)
 • Halse og Harkmark kommune - Skolestyret - Eksamensprotokoll - (1864-1869)
 • Halse og Harkmark kommune - Skolestyret - Eksamensprotokoll - (1886-1889)
 • Halse og Harkmark kommune - Skolestyret - Skoleprotokoll - Hesland skole - (1923-1949)
 • Holum kommune - Formannskapet - Møtebok - (1837-1868)
 • Mandal by - Formannskapet - Møtebok - (1837-1857)
 • Mandal by - Formannskapet - Møtebok - (1857-1867)
 • Mandal by - Formannskapet - Møtebok - (1867-1876)
 • Mandal by - Formannskapet - Møtebok - (1876-1890)
 • Mandal by - Formannskapet - Møtebok - (1890-1905)
 • Mandal by - Formannskapet - Møtebok - (1905-1917)
 • Mandal by - Formannskapet - Møtebok - (1917-1922)
 • Mandal by - Skolestyret - Folkeskolen - Dagbok - (1894-1899)
 • Mandal by - Skolestyret - Folkeskolen - Skoleprotokoll - (1881-1906)