Representantskapsmøte 2021

Representantskapsmøte for Arkivsenter sør 23.3.2021 kl. 12.00 på teams Her finner du innkalling og sakspapirer:   Innkalling med sakspapirerInnstilling fra valgkomiteen til valg av styre og valgkomitè for Arkivsenter sørArkivsenter sør IKS revisjonsberetning 2020 (L)(15995)

Les mer

Agder best i landet

Kommunene i Agder er blant landets beste til å ta ta vare på dokumentasjon. Arkivverkets årlige kommuneundersøkelse viser at det står svært godt til med arkivarbeidet her sammenlignet med andre steder i landet.

Les mer