Klassebilde fra middelskolen i Kristiansand i 1932

Middelskolen tilsvarte ungdomsskolen i dag, og var obligatorisk for å fortsette på gymnaset, enten ved katedralskolen eller handelsskolen. Middelskolen i Kristiansand var en del av Kristiansand katedralskole og holdt også til i skolebygget ved domkirken i Kvadraturen. Bildet er funnet i arkivmateriale fra Kristiansand katedralskole. Kilde: IKAVA, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand katedralskole

Les mer

Bilde funnet under ordning av arkivmateriale fra Kristiansand katedralskole

Under ordning av arkivmateriale for Kristiansand katedralskole har man funnet dette gamle bildet som mangler videre forklaring om selve bildet og i hvilken forbindelse det er tatt. Dette er et eksempel på at det er mange forskjellige og veldig spennende ting som kan dukke opp under ordning av arkivmaterial. Saksmappen bildet er funnet i inneholder juleprogram fra 1980-tallet og noen…

Les mer

Vennesla kommune 150 år

I år er 150 år siden Vennesla ble en egen kommune. Da ble Øvrebø formannskapsdistrikt delt opp i to nye distrikt, eller det som i dag blir kalt kommuner. Den ene var Øvrebø og Hægeland kommune og den andre var Vennesla kommune. Kommunen som oppsto i 1861 var altså betraktelig mindre enn dagens Vennesla kommune. Først i 1964 ble Vennesla…

Les mer

Lysark fra kurs og seminarer

Kontaktkonferanse 2010 Digitale Bilder i Vest-Agder (Bård)Elektronisk arkiv ved IKAVA (Lars-Eivind) Arkivering og journalføring av SMS-og dokument på sosiale medier (Turid) Presentasjoner fra IKAVAs egne kurs og foredrag Kurs i IKT og Journalføring (2012) : Nettskyer, NOARK-5 og formidlingsløsninger Anbud, innkjøp, anskaffelser og sånn – Journalføring og innsyn Journalføring – SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet Grunnkurs arkiv oktober 2010Dokumentasjon i interkommunale…

Les mer