Lysark fra kurs og seminarer

Kontaktkonferanse 2010 Digitale Bilder i Vest-Agder (Bård)Elektronisk arkiv ved IKAVA (Lars-Eivind) Arkivering og journalføring av SMS-og dokument på sosiale medier (Turid) Presentasjoner fra IKAVAs egne kurs og foredrag Kurs i IKT og Journalføring (2012) : Nettskyer, NOARK-5 og formidlingsløsninger Anbud, innkjøp, anskaffelser og sånn – Journalføring og innsyn Journalføring – SMS, MMS, sosiale medier, meldingsløftet Grunnkurs arkiv oktober 2010Dokumentasjon i interkommunale…

Les mer