Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Ansatte

Turid Holen
Arkivsjef
Tlf. 38 14 55 93
92 82 1945
e-post: holen@ikava.va.no
Hovedansvar: Vennesla, Songdalen, Søgne, Marnardal, Kristiansand, Vest-Agder fylkeskommune
Bård Raustøl
Rådgiver
38 14 55 90
922 17 220
e-post: raustol@ikava.va.no
Hovedansvar: Planlegging, oppretting og drift av arkivdepot
Merethe Mykland Johansen
Rådgiver
38 14 55 97
48 10 35 04
e-post: johansen@ikava.va.no
Hovedansvar: Mandal, Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Sirdal, Lyngdal, Hægebostad, Audnedal, Lindesnes, Åseral
Tormod Engebu
IT-Rådgiver
Tlf 38 14 55 98
40 82 93 79
Hovedansvar: Planlegging, drift og videreutvikling av elektronisk arkivdepot
Betty Stensgård
Sekretær 
Tlf. 38 14 55 91
e-post: stensgard@ikava.va.no
Hovedansvar: Internarkiv, kursadministrasjon, innbinding, regnskap, innsyn m.m. Også enklere ordningsarbeid
Linn Edvardsen
Konsulent
e-post edvardsen@ikava.va.no
Ordningsarbeid - diverse prosjekter
Alen Maglic
Konsulent
e-post: maglic@ikava.va.no
Ordningsarbeid og skanning -diverse prosjekter
 
Torgrim Olsen
Fagarbeider
e-post: olsen@ikava.va.no
Ordningsarbeider prosjekter
 
Publiseres med eRedaktør
Logg inn