Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Søgne

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som kommunen har avsluttet og oversendt IKAVA.


Navn Innhold Standard Periode Status IKAVAs behandling Nåværende status
Forum Winsak Saksbeh. for kommunen Noark 3 01.03.1998-09.05.2005 Ferdig
Familia Klientsystem Barnevern Fagsystem 01.01.2009-08.03.2010 Påbegynt Uttrekk med MySQL Migration
Toolkit, dokumenter konvertert til
PDF/A
XML OK ,mangler metadata
HK-data Klientsystem PPT Fagsystem 01.01.1997-18.03.2010 Påbegynt Alle filer konvertert fra Firebird til CSV
BV-Pro Klientsystem Barnevern Fagsystem 01.11.1998-31.12.2008 Påbegynt Uttrekk med OraDump to MySQL
Publiseres med eRedaktør
Logg inn