Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Farsund

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som kommunen har avsluttet og oversendt IKAVA.

Navn Innhold Standard Periode Status IKAVAs behandling Nåværende status
HK-Data PPT PPT Fagsystem   Ferdig Tabelluttrekk
Dokumentuttrekk
Ok.
Tabelluttrekk mangler ADDML
ePhorte Saksbehandling Noark4 14.10.2003 - 31.12.2007 Påbegynt NOARK4-test  Venter på viderebehandling
Extens Skoleadministrativt Fagsystem 1999-01.03.2011 Ferdig Tabelluttrekk
Ingen dokumenter
Ok. Mangler ADDML.


Publiseres med eRedaktør
Logg inn