Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Flekkefjord

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som kommunen har avsluttet og oversendt IKAVA.
Navn Innhold Standard Periode Status IKAVAs behandling Nåværende status
RMS Saksbehandling Proprietært fagsystem 1989-1999  Ferdig Dokumentuttrekk og konvertering Ok.
Database og tabelluttrekk mangler pga. systemets begrensninger.
HK-data PPT Fagsystem   Ferdig Tabelluttrekk og dokumentkonvertering Ok. Mangler ADDML.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn