Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Kvinesdal

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som kommunen har avsluttet og oversendt IKAVA.


Navn Innhold Standard Periode Status IKAVAs behandling Nåværende status
Forum Winsak Saksbeh. for kommunen Noark 3 1988-1999 Påbegynt Uttrekk med MySQL Migration Toolkit Venter på tilbakemelding fra kommune
Forum Winsak Saksbeh. for kommunen Noark 3 1999-2003 Påbegynt Uttrekk med MySQL Migration Toolkit Venter på tilbakemelding fra kommune
Forum Winsak Saksbeh. for kommunen Noark 3 2003-2007 Påbegynt Uttrekk med MySQL Migration Toolkit Venter på tilbakemelding fra kommune
Familia Klientsystem for barnevern Fagsystem Ukjent Påbegynt Uttrekk med MySQL Migration Toolkit,dok. konvertert til PDF/A XML OK med fulltekstdok., mangler metadata
Publiseres med eRedaktør
Logg inn