Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Lyngdal

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som kommunen har avsluttet og oversendt IKAVA.Navn Innhold Standard Periode Status IKAVAs behandling Nåværende status
Unique Humanus Klientsystem for sosialtj. Fagsystem Ukjent Påbegynt Uttrekk med OraDump to MySQL XML OK, mangler metadata
Unique Familia Klientsystem for barnevern Fagsystem Ukjent Påbegynt Uttrekk med OraDump to MySQL XML OK, mangler metadata
Unique Profil Klientsystem for pleie og omsorg Fagsystem Ukjent Påbegynt Uttrekk med OraDump to MySQL XML OK med fulltekstdok., mangler metadata
Publiseres med eRedaktør
Logg inn