Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Audnedal

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som kommunen har avsluttet og oversendt IKAVA.
Navn Innhold Standard Periode Status IKAVAs behandling Nåværende status
Forum Winsak Saksbehandling for kommunen Noark 3 02.11.1999 - 23.08.2009 Ferdig Noark3 (URD)
Tabelluttrekk (URD)
Ok.
Tabelluttrekk mangler ADDML
Publiseres med eRedaktør
Logg inn