Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Sirdal

På denne siden vil du finne en oversikt over datasystemer som kommunen har avsluttet og oversendt IKAVA.Navn Innhold Standard Periode Status IKAVAs behandling Nåværende status
Forum Winsak Sakarkiv admin./
Gårds- og bruksnr.
Noark 3 1.10.1998-.31.12.2003 Påbegynt Uttrekk med OraDump to MySQL XML OK, mangler metadata
Forum Winsak Sakarkiv admin./
Gårds- og bruksnr.
Noark 3 1.1.2004-3.6.2007 Mottatt Uttrekk med OraDump to MySQL
Publiseres med eRedaktør
Logg inn