Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Skannede protokoller

Alle formannskaps- og kommunestyreprotokoller fra Listerregionen på nett!

Første del av arbeidet med å skanne sentrale protokoller fra IKAVAs eierkommuner er nå ferdig. Vi har i første omgang dekket Listerregionen og protokollene er nå tilgjengelige på nettet. Her kan du lese alle politiske vedtak fattet i formannskap og kommunestyre i kommunene fra 1837 og til utpå 1920-tallet. Årsaken til at vi stoppet på denne tiden er at det inne blant saker om utbygging, budsjett og andre uskyldige ting, kan ligge taushetsbelagte opplysninger om enkeltpersoner.

Disse protokollene er en sentral kilde til kommunenes historie og de fleste sakstyper er behandlet i disse møtene.

Du kan nå gå inn på siden her og velge kommune i rullegardinmenyen, klikke "søk" og du får opp protokollene som er skannet. Vi har ennå ikke midler til å lage register over saker som er behandlet i møtene, og transkribering av tekstene ligger enda lenger fram i tid. Det er mulig å få hjelp til å tyde vanskelig skrift hos IKAVA.

Se protokollene her (ekstern side).

Skannearbeidet ble utført ved fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og arbeidet fikk noe økonomisk støtte fra Vest-Agder fylkeskommune.
Publiseres med eRedaktør
Logg inn