Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

-Vi har en del av historien din

Planlagte kurs

Kursoversikt våren 2014


Grunnkurs i arkiv
Tid:      tirsdag 27. mai
Sted:    IKAVAs lokaler i Märthas vei 1, Kristiansand
Pris:     400 kroner for eierkommunene, andre 700 kroner (inkludert lunsj)

Passer for ansatte i kommuner og fylkeskommune; Ledere, saksbehandlere og merkantilt personale.

Les mer om kurset her. Påmelding sendes til ikava@ikava.va.no


Elevdokumentasjon - regler og rutiner
Tid:       tirsdag 3. juni
Sted:    IKAVAs lokaler i Märthas vei 1, Kristiansand
Pris:     400 kroner for eierkommunene, andre 700 kroner (inkludert lunsj)

Passer for ansatte i grunn- og videregående skole som har ansvaret for/ jobber med elevdokumentasjon, dvs. kontaktlærere, rådgivere, rektorer og arkivmedarbeidere.

Les mer om kurset her. Påmelding sendes til ikava@ikava.va.no

Offentleglov og forvaltningslov
Tid:       torsdag 19. juni 
Sted:    IKAVAs lokaler i Märthas vei 1, Kristiansand
Pris:     400 kroner for eierkommunene, andre 700 kroner (inkludert lunsj)

Passer for ansatte i kommuner og fylkeskommune; ledere, saksbehandlere og merkantilt personale. 

Publiseres med eRedaktør
Logg inn