Utbyggingsavdelingen i Kristiansand

Utbyggingsavdelingen - Reoler ferdig ordnet

Nå er vi ferdige med ordningen av arkiv etter Utbyggingsavdelingen i Kristiansand kommune. Arkivet strekker seg over en tidsperiode på drøye 40 år, fra 1964 til 2008. Ordningsprosjektet ble påbegynt i oktober 2014, og avsluttet en måned senere. Ferdigstilt utgjør de 98 boksene ca. 10 hyllemeter ordnet arkivmateriale. Innholdet består av saksarkiv fra Flekkerøy, Møvik, Bråvann, Voie, Kjos, Augland, Andøya,…

Les mer