Komplett veileder om kommunereformen klar

Nå har Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK lansert den komplette veilederen til kommunene om kommunereformen. Første del gir råd om hva som kan gjøres før vedtak om sammenslåing er fattet av kommunestyret, mens andre del omfatter hva som bør gjøres i sammenslåingsfasen når vedtaket foreligger. Del tre gir råd om langsiktig arbeid med arkiv og dokumentforvaltning i ny kommune. Den komplette veilederen er tilgjengelig på…

Les mer

Vennesla kommune 150 år

I år er 150 år siden Vennesla ble en egen kommune. Da ble Øvrebø formannskapsdistrikt delt opp i to nye distrikt, eller det som i dag blir kalt kommuner. Den ene var Øvrebø og Hægeland kommune og den andre var Vennesla kommune. Kommunen som oppsto i 1861 var altså betraktelig mindre enn dagens Vennesla kommune. Først i 1964 ble Vennesla…

Les mer