Arrangement på kinoen

Lørdag 13. mai flytter vi ned i sal 2 på Kristiansand kino med arkiv fra den kommunale kinodriften gjennom 100 år. Arrangementet starter kl. 12.00 med foredrag av Anette Rudi og Anne Smith Lorentz. Kinosjef og direktør gjennom vel 30 år, Petter Benestad, tar så over og vil dele noen gode historier fra sin tid i sjefstolen. Kl. 13.45 åpner vi…

Les mer

Kristiansand Teknisk direktørs arkiver ferdig ordnet

Nå er vi ferdige med ordningen av arkiv etter Teknisk direktør i Kristiansand kommune. Arkivet strekker seg over en tidsperiode på 70 år, fra 1930-tallet til rett over år 2000. Ordningsprosjektet ble påbegynt i april 2014, og avsluttet i oktober samme år. Ferdigstilt utgjør arkiv etter Teknisk direktør ca. 50 hyllemeter ordnet arkivmateriale. Innholdet består av kopibøker, journaler, saksarkiv og…

Les mer