50 øre per talte hode

I Oddernes kommune ble det holdt folketellinger den 1. november hvert år – så også i 1960. Mange personer var med på jobben med å telle de 14 665 innbyggerne i den 103 km2  store kommunen. I formannskapets arkiv finner vi dokumenter som omhandler lønn til dem som utførte tellingen. Tidligere hadde tellerne fått en godtgjørelse på kr. 0,30 per talte person. Dette…

Les mer