Kristiansand Teknisk direktørs arkiver ferdig ordnet

Nå er vi ferdige med ordningen av arkiv etter Teknisk direktør i Kristiansand kommune. Arkivet strekker seg over en tidsperiode på 70 år, fra 1930-tallet til rett over år 2000. Ordningsprosjektet ble påbegynt i april 2014, og avsluttet i oktober samme år. Ferdigstilt utgjør arkiv etter Teknisk direktør ca. 50 hyllemeter ordnet arkivmateriale. Innholdet består av kopibøker, journaler, saksarkiv og…

Les mer