Tjenester

IKAVA utfører en rekke oppgaver for sine eiere.  Våre tjenester skal alle tjene formålet til selskapet som er fastsatt i selskapsavtalens § 4: Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS skal arbeide for at verdifullt kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmennhetens bruk, forskning og andre forvaltningsmessige og kulturelle formål i samsvar med arkivloven.

Tjenestetilbudet kan påvirkes av eierne og skal kunne dekke hele spekteret av dokumentprodusjon og arkivering i kommunene. Ved siden av at vi utfører oppgaver basert på en årlig arbeidsplan for den enkelte eierkommune, kan eiere og andre kjøpe ytterligere tjenester. Antall arbeidsdager på arbeidsplanen samsvarer med den enkelte kommunes innbetalte tilskudd.