Arkivdanning

Arkivdanning vil si prosessene der arkiver daglig blir skapt eller dannet i en virksomhet som resultat av virksomhetens oppgaver. Det skal finnes gode rutiner for arkivdanning og i tillegg oversikt over ulike de typene arkiver og  arkivsystemer i virksomheten.

IKAVA tilbyr følgende tjenester innenfor arkivdanning:

  • Rådgiving i spørsmål knyttet til arkivdanning.
  • Bistand ved overgang til fullelektronisk arkiv.
  • Bistand til utarbeiding og oppdatering av arkivplaner.
  • Opplæring av kommunens ansatte i arkiv og relevant lovverk enten i kommunens lokaler eller hos IKAVA, se også vår kursoversikt.
  • Bistand ved omorganisering av arkivtjenesten

Her vil du finne tilgang til veiledere, dokumenter, retningslinjer osv som kan hjelpe i arbeide med arkivdanning i kommunen. Vi har delt innholdet i to.

Det ene menypunktet er «Instrukser etc fra sentrale myndigheter» der vi samler brev, rundskriv, notater etc fra sentrale myndigheter (Arkivverket, departementer mv) som har betydning for arkivdaning i kommunene.

Det andre menypunktet er «IKAVAs egne dokumenter» der vi samler IKAVAs egne veiledninger, rundskriv, infoskriv osv.