Depot

IKAVA er alle eierkommunens arkivdepot. Dette innebærer at IKAVA har overtatt ansvaret for å forvalte de kommunale arkivene i depotet. Den enkelte kommune/fylkeskommune ved rådmannen har imidlertid  fortsatt ansvaret for arkivene. Eldre arkiver skal deponeres i arkivdepot når det er gått 25-30 år siden de var i administrativ bruk, eller etter at virksomheten er lagt ned.

IKAVA holder oversikt over alle de deponerte arkivene i depotet, disse gjøres fortløpende tilgjengelige på nettstedet www.arkivportalen.no. IKAVA legger til rette for at publikum får innsyn i arkivene innenfor bestemmelsen om innsynsrett, taushetsplikt og gradering. IKAVA er forpliktet til å utføre formidling fra de deponerte arkivene.