Innbinding

Ny Arkivforskrift av 01.01.2018 har fjernet kravet om innbinding av møtebøker, kopibøker, journaler og registre. Løse kopier og journalarkiv m.m. ordnes nå i mapper og arkivbokser. Den nye ordningen er kostnadsbesparende for kommunen. Eventuell digitalisering av det aktuelle vil dessuten kunne gjøres med bunkeskanning som er billig og effektivt. IKAVA anbefaler på bakgrunn av dette å  ikke binde inn møtebøker, kopibøker og journaler.

IKAVA tilbyr fremdeles sine medlemmer innbinding til konkurransedyktige priser og kvalitet på såkalt godkjent hurtiginnbinding. Vi henter og bringer og tar så vel store som små oppdrag. Vi kan også formidle kontakt med bokbindere som sørger for bokbinderfaglig innbinding.

Dersom du ønsker å benytte deg av denne tjenesten tar du kontakt med oss på telefon 38 14 55 91 eller sender oss en e-post.

Før du leverer bøker til oss må du lese om hvordan du gjør materialet klart for innbinding:

Du må også fylle ut et skjema før vi henter materialet. Mal for utfylling: