Innbinding

Arkivforskriften stiller krav om at alle møtebøker, kopibøker, journaler og registre skal bindes på forskriftsmessig måte. IKAVA tilbyr sine medlemmer innbinding til konkurransedyktige priser og kvalitet på såkalt godkjent hurtiginnbinding. Vi henter og bringer og tar så vel store som små oppdrag. Vi kan også formidle kontakt med bokbindere som sørger for bokbinderfaglig innbinding.

Dersom du ønsker å benytte deg av denne tjenesten tar du kontakt med oss på telefon 38 14 55 91 eller sender oss en e-post.

Før du leverer bøker til oss må du lese om hvordan du gjør materialet klart for innbinding:

Du må også fylle ut et skjema før vi henter materialet. Mal for utfylling: