Kjøp av tjenester fra IKAVA -prisliste

IKAVA tilbyr ulike tjenester innenfor arkivfeltet. Vi utfører i hovedsak tjenester for våre eiere, kommunene og fylkeskommunen i Vest-Agder, men vi kan også selge tjenester til andre.

Ordning av papirarkiver:
Ordning av papirarkiver for bevaring i depot omfatter rensing av arkiver for plast, stift og binders, systematisering av arkivet slik at dokumentasjonen blir gjenfinnbar, men uten av arkivets opprinnelige indre orden/system ødelegges, dessuten pakking og bevaring i godkjente arkivomslag og arkivbokser. Ferdig ordnede arkiver blir gjenfinnbart og klargjort for bruk. Register/arkivkatalog over arkivet  tilgjengeliggjøres på nettsiden arkivportalen.no.
Pris: kr. 4.000 kroner til 6.000 kroner pr. hyllemeter, avhengig av type arkiv og grad av uorden

 

Digitalisering av arkiver
IKAVA tilbyr digitalisering av byggesaksarkiver gjennom programvaren Documaster. Digitalisering innebærer skanning av alle dokumenter, kart og tegninger som deretter ocr-leses. Arkivene ordnes og bevares i arkivdepot etter skanning.
Pris digitalisering:
Ordning av arkiv   5 500 kroner pr. hyllemeter
Digitalisering      15.000 kroner pr hyllemeter
Indeksering:          5 000 kroner pr. hyllemeter

 

I tillegg tilbyr IKAVA kurs og veiledning innenfor arkivfaget som også kan kjøpes som betalt tjeneste. Ta kontakt for pris på dette.