Kurs

Oversikt over kurstilbud 2016 IKAVA tilbyr ulike kurs til sine eierkommuner. Alle de oppsatte kursene holdes i IKAVAs lokaler i Kristiansand på Arkivsenter sør. Vi gjør oppmerksom på at de samme kursene også kan holdes ute i den enkelte eierkommune/for samarbeidskommuner eller regioner. Ta kontakt for å avtale tid og sted. Dersom du og din kommune har ønsker om spesialkurs for enkelte etater eller spesielle emner – ta kontakt! Har du ønsker om når og hvor vi skal avholde kurs? Si fra her. Her er oversikten over kurstilbud (med forbehold om endringer):

Kurs Dato Tidspunkt Varighet Pris Målgruppe
Grunnkurs i arkiv 27.04.2017 09:00-15:00 6 timer 400,- kr for deltakere fra eierkommunene (m/ lunsj) 700,- kr for andre (m/ lunsj) Arkivansatte, saksbehandlere og ledere
Ordningskurs 17.11.2016 09:00-15:00  6 timer 400,- kr for deltakere fra eierkommunene (m/ lunsj) 700,- kr for andre (m/ lunsj)   Arkivansatte
Fagdag med IKAVA & KUBEN

Status: ferdig

09.09.2016 10:00-15:00 5 timer 700,- kr for deltakere fra eierkommunene (m/lunsj) Arkivledere og arkivansatte
Grunnkurs i arkiv Status: Ferdig 18.02.2016 09:00-15:00 6 timer 400,- kr for deltakere fra eierkommunene (m/ lunsj) 700,- kr for andre (m/ lunsj) Arkivansatte, saksbehandlere og ledere
 Ordningskurs Status: Ferdig 10.03.2016  09:00-15:00 6 timer 400,- kr for deltakere fra eierkommunene (m/ lunsj) 700,- kr for andre (m/ lunsj)  Arkivansatte
K-kode-kurs Status: Ferdig 14.04.2016 09:00-14:00 5 timer 400,- kr for deltakere fra eierkommunene (m/ lunsj) 700,- kr for andre (m/ lunsj) Arkivansatte og saksbehandlere
Ordningskurs Status: Ferdig 28.04.2016 09:00-15:00 6 timer 400,- kr for deltakere fra eierkommunene (m/lunsj)700,- kr for andre (m/lunsj) Arkivansatte