Kurs

IKAVA tilbyr ulike kurs til sine eierkommuner. Kursene avholdes vanligvis i IKAVAs lokaler i Kristiansand på Arkivsenter sør. Vi gjør oppmerksom på at de samme kursene også kan holdes ute i den enkelte eierkommune/for samarbeidskommuner eller regioner. Ta kontakt for å avtale tid og sted. Dersom du og din kommune har ønsker om spesialkurs for enkelte etater eller spesielle emner – ta kontakt! Har du ønsker om når og hvor vi skal avholde kurs? Si fra her.