Nærmere informasjon om kurstilbud

Grunnkurs i arkiv:

IKAVA inviterer herved ansatte i eierkommunene til heldags grunnkurs i arkiv. Grunnkurset krever ingen forkunnskaper og er særlig beregnet på ledere og saksbehandlere, men også nyansatte arkivmedarbeidere vil ha nytte av kurset. Vi anbefaler grunnkurset for saksbehandlere og ledere som trenger oppfriskning av kunnskaper, eller bevisstgjøring og kunnskap om arkiv som nye brukere av kommunens sak-/arkivsystem. Grunnkurset tar utgangspunkt i den praktiske hverdagen og gir en grunnleggende innføring i ulike sider ved arkivarbeidet, eksempelvis hva skal journalføres, arkivbegrensning og kassasjon, k-koder og andre ordningsprinsipper og hvilke lover og regler som ellers gjelder for arkivarbeid i kommunene.

Sted:               IKAVAs lokaler på Arkivsenter Sør, Märthas vei 1
Tidspunkt:    Torsdag 18. februar kl. 09.00 – 15.00
Påmelding:   Innen 8. februar til e-postadresse kurs@ikava.no
Kursavgift:   Kr. 400,- per deltaker fra eierkommunene, kr. 700,- for andre (inkl. lunsj)

Faktura sendes ved bekreftet påmelding.
Antall deltakere er begrenset, det er ”første mann til mølla”!
Husk å oppgi e-post adresse og eventuell fakturainformasjon sendes pr. e-post.
NB! Det er bindende påmelding.

K-kode-kurs:

IKAVA ønsker å invitere ansatte i eierkommunene til felles K-kode-kurs (kommunenes arkivnøkkel). Dette kurset krever ingen forkunnskaper i bruk av K-kodene. Kurset er hovedsakelig beregnet på arkivansatte, men er også nyttig for saksbehandlere dersom disse oppretter arkivsaker selv. Kurset vil både bestå av en teoridel og en praktisk del. I teoridelen vil vi ta for oss bruken av og hensikten med K-kodene i sak-/arkivsystemet. I den praktiske delen vil deltakerne løse oppgaver som er relevante i forhold til opprettelse av ulike typer arkivsaker. Vi vil også se på fordelene med å standardisere sakstitler og k-koder på en konsekvent måte for å sikre effektiv gjenfinning.

Deltakerne bes ta med sin siste versjon av K-kode-heftet. Nyeste utgave (2016-2019) er tilgjengelig hos KF (Kommuneforlaget).

Sted:                           IKAVAs lokaler på Arkivsenter Sør, Märthas vei 1
Tidspunkt:               14.04.2016 kl. 09:00-14:00
Påmelding:              kurs@ikava.no
Påmeldingsfrist:    innen 07.04.2016

Faktura sendes ved bekreftet påmelding.
Antall deltakere er begrenset, det er ”første mann til mølla”!
Husk å oppgi e-post adresse og eventuell fakturainformasjon sendes pr. e-post.
NB! Det er bindende påmelding.

Vennlig hilsen IKAVA