Ordningskurs

IKAVA holder jevnlige ordningskurs i våre lokaler i Arkivsenter sør, Märthas vei 1 i Kristiansand

Målet for kurset er å sette kursdeltakerne i stand til å utføre enklere ordning av arkiver fra sine respektive kommuner (og fylkeskommunen for de som er ansatt der). Kurset vil ha hovedfokus på ordning av arkiver fra ca. 1965 og fram til 2010. Blant annet vil ordning av saksarkiver, protokoller, personalarkiv og ulike typer personsensitive klientarkiver inngå som en del av kurset.

Ordningskursets innhold:

Kl. 10.00 – 10.15. Velkommen

Kl. 10.15 – 10.45. Kommunal og fylkeskommunal organisasjonshistorie

Kl. 10.45 – 11.30. Kommunale enheter og arkivskapere

Kl. 11.30 – 12.15. Lunsj

Kl. 12.15 – 12.45. Hvordan ordne papirarkiver – prinsipper og framgangsmåter

Kl. 12.45 – 14.45. Ordning av ulike typer arkiv (saksarkiv, protokoller, personalarkiv, elevarkiv, klientarkiv m.m.)

Kl. 14.45 – 15.00 Avslutning

 

Påmelding kurs:  kurs@ikava.no

Kursavgift:   Kr. 400,- per deltaker fra eierkommunene, kr. 700,- for andre (inkl. lunsj) Faktura sendes ved bekreftet påmelding. Antall deltakere er begrenset, det er ”første mann til mølla”! Husk å oppgi e-post adresse og eventuell fakturainformasjon sendes pr. e-post. NB! Det er bindende påmelding.

Presentasjoner fra ordningskurs 2016