K-kode-kurs

IKAVA ønsker å invitere ansatte i eierkommunene til felles K-kode-kurs (kommunenes arkivnøkkel). Dette kurset krever ingen forkunnskaper i bruk av K-kodene. Kurset er hovedsakelig beregnet på arkivansatte, men er også nyttig for saksbehandlere dersom disse oppretter arkivsaker selv. Kurset vil både bestå av en teoridel og en praktisk del. I teoridelen vil vi ta for oss bruken av og hensikten med K-kodene i sak-/arkivsystemet. I den praktiske delen vil deltakerne løse oppgaver som er relevante i forhold til opprettelse av ulike typer arkivsaker. Vi vil også se på fordelene med å standardisere sakstitler og k-koder på en konsekvent måte for å sikre effektiv gjenfinning.

Deltakerne bes ta med sin siste versjon av K-kode-heftet. Nyeste utgave (2016-2019) er tilgjengelig hos KF (Kommuneforlaget).

Sted:                           IKAVAs lokaler på Arkivsenter Sør, Märthas vei 1
Tidspunkt:               14.04.2016 kl. 09:00-14:00
Påmelding:              kurs@ikava.no
Påmeldingsfrist:    innen 07.04.2016
Kursavgift:               Kr. 400,- per deltaker fra eierkommunene, kr. 700,- for andre (inkl. lunsj)

Faktura sendes ved bekreftet påmelding.
Antall deltakere er begrenset, det er ”første mann til mølla”!
Husk å oppgi e-post adresse og eventuell fakturainformasjon sendes pr. e-post.
NB! Det er bindende påmelding.