K-kode-kurs

IKAVA arrangerer K-kode-kurs (kommunenes arkivnøkkel) med jevne mellomrom. Dette kurset krever ingen forkunnskaper i bruk av K-kodene. Kurset er hovedsakelig beregnet på arkivansatte, men er også nyttig for saksbehandlere dersom disse oppretter arkivsaker selv. Kurset vil både bestå av en teoridel og en praktisk del. I teoridelen vil vi ta for oss bruken av og hensikten med K-kodene i sak-/arkivsystemet. I den praktiske delen vil deltakerne løse oppgaver som er relevante i forhold til opprettelse av ulike typer arkivsaker. Vi vil også se på fordelene med å standardisere sakstitler og k-koder på en konsekvent måte for å sikre effektiv gjenfinning.

Deltakere bes ta med sin siste versjon av K-kode-heftet. Nyeste utgave (2016-2019) er tilgjengelig hos KF (Kommuneforlaget).

Sted:                           IKAVAs lokaler på Arkivsenter Sør, Märthas vei 1
Påmelding:              kurs@ikava.no
Kursavgift:               Kr. 400,- per deltaker fra eierkommunene, kr. 700,- for andre (inkl. lunsj)

Faktura sendes ved bekreftet påmelding.
Husk å oppgi e-post adresse og eventuell fakturainformasjon sendes pr. e-post.