Ordning av eldre og avslutta arkiver

IKAVA ordner og tilgjengeliggjør  arkiver for eierne som en del av vår ordinære drift, finansiert av innskuddene fra eierne. Dette planlegges på hver kommunes arbeidsplan. Dersom kommunen har behov for ytterligere ordning av arkiver, kan IKAVA tilby dette som en betalt tilleggstjeneste.

Ta kontakt med IKAVA for en vurdering av de aktuelle arkivene i kommunen. Dersom kommunen ønsker det, kan henting av arkivene inngå i prosjektet. Ordningsprosjekter utføres til kostpris for eierne.

Når avtalen er bekreftet, kan arkivene leveres til IKAVA/hentes av IKAVA. De uordnede arkivene oppbevares sikkert i depot og ordnes fortløpende av IKAVA.

Ta kontakt for mer informasjon.