Skanning / Digitalisering

BokskannerDigitalisering av protokoller
IKAVA disponerer en avansert protokoll-skanner som gjør det mulig å digitalisere eldre materiale som protokoller, bøker og andre viktige kilder som forringes ved hyppig bruk.

Digitaliseringen foregår skånsomt og effektivt, og resulterer i filformater (feks. PDF) som er lett leselige på pc/mac.

Det digitaliserte innholdet kan enten leveres tilbake til kunde for eget bruk, eller publiseres via IKAVAs egen nettløsning for skannet materiale.

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av aktuelt materiale, og tilbud på skanning og eventuelt tilgjengeliggjøring.

Eksempler på skannede protokoller finnes følgende adresse: http://protokoller.ikava.no

Digitalisering av eiendomsarkiver og andre typer arkiver
IKAVA kan også digitalisere byggesaksarkiver og andre typer arkiver.

Vi har tatt på oss å digitaliserer eiendomsarkivene til Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, Audnedal og Lindesnes kommuner, slik at arkivene blir digitalt tilgjengelige for saksbehandlerne i kommunen. Vi har to arbeidsstasjoner med skannere og en storformats rullskanner til kart og tegninger i stort format. Programvaren som brukes er Documaster. For tiden er det tre fulle stillinger tilknyttet disse skanningsprosjektene som pågår i perioden 2017-2021.

Ta gjerne kontakt for tilbud på skanning av arkiver.