Skanning / Digitalisering

BokskannerDigitalisering av protokoller
IKAVA disponerer en avansert protokoll-skanner som gjør det mulig å digitalisere eldre materiale som protokoller, bøker og andre viktige kilder som forringes ved hyppig bruk.

Digitaliseringen foregår skånsomt og effektivt, og resulterer i filformater (feks. PDF) som er lett leselige på pc/mac.

Det digitaliserte innholdet kan enten leveres tilbake til kunde for eget bruk, eller publiseres via IKAVAs egen nettløsning for skannet materiale.

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av aktuelt materiale, og tilbud på skanning og eventuelt tilgjengeliggjøring.

Eksempler på skannede protokoller finnes følgende adresse: http://protokoller.ikava.no

Digitalisering av eiendomsarkiver og andre typer arkiver
IKAVA kan også digitalisere byggesaksarkiver og andre typer arkiver.

Vi har digitalisert eiendomsarkivene til Farsund, Kvinesdal, Flekkefjord, Audnedal kommuner og er nesten ferdig med Lindesnes kommune. Arkivene blir digitalt tilgjengelige for saksbehandlerne i kommunen. Vi har to arbeidsstasjoner med skannere og en storformats rullskanner til kart og tegninger i stort format. Programvaren som brukes er Documaster. For tiden er det tre fulle stillinger tilknyttet disse skanningsprosjektene. 

På planen framover står digitalisering av landbruksarkiver og oppmålingsarkiver fra Farsund kommune, planarkiver fra  Mandal kommune (fram til 2020) og byggesaksarkivet til Hægebostad kommune.

Ta gjerne kontakt for tilbud på skanning av arkiver.