Skanning / Digitalisering

BokskannerIKAVA disponerer en avansert protokoll-skanner som gjør det mulig å digitalisere eldre materiale som protokoller, bøker og andre viktige kilder som forringes ved hyppig bruk.
Digitaliseringen foregår skånsomt og effektivt, og resulterer i filformater (feks. PDF) som er lett leselige på pc/mac.

Det digitaliserte innholdet kan enten leveres tilbake til kunde for eget bruk, eller publiseres via IKAVAs egen nettløsning for skannet materiale.

Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av aktuelt materiale, og tilbud på skanning og eventuelt tilgjengeliggjøring.

Eksempler på skannede protokoller finnes følgende adresse: http://protokoller.ikava.no